Ak máte záujem o vypracovanie projektu fotovoltickej elektrárne na kľúč, o štúdiu technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti fotovoltickej elektrárne, kontaktujte nás:

Ing. Martin Tomáň
funkcia:  konateľ, obchod – technika
mobil.: +421 903 562 672
tel.: +421 2 2102 8667
e-mail:  martin.toman@jvenergy.sk 

Miroslav Šebeň
funkcia:  technika, výroba
mobil.: +421 915 700 939
tel.: +421 2 2102 8667
e-mail:  miroslav.seben@jvenergy.sk

Daniel Žarnovský
funkcia:  projektové zabezpečenie
mobil.: +421 905 272302
tel.: +421 2 2102 8664
e-mail:  daniel.zarnovsky@jvenergy.sk

Adresa:
JV Energy s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava
Slovenská republika

Banka:
Tatra banka, a.s.
Adresa:
Hodžovo námestie 3
P.O. BOX 42
850 05 Bratislava 55

Číslo účtu: 2946052273/ 1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK50 1100 0000 0029 4605 2273

Ďalšie informácie:
IČO: 47 552 964
IČ DPH: SK2023981784
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 94703/B