Štúdia návratnosti

Pomocou softvéru vieme posúdiť straty zatienením a navrhnúť rozmiestnenie panelov podľa vopred pripraveného 3D modelu fotovoltickej elektrárne. Ak máte záujem o štúdiu technickej realizovateľnosti využite formuláre alebo našu infolinku +421 903 562 672.

Náš ekologický formulár:

formulár ktorým žiadame o štúdiu návratnosti fotovoltickej elektrárne

Štúdia návratnosti ⟩

    Dobrý deň, mám záujem o ponuku na štúdiu návratnosti fotovoltaickej elektrárne.

    ✔︎ Chcem štúdiu návratnosti. Je to ekonomický proces, kedy sa vyráta návratnosť investície.