Kontakty – staviame fotovoltiku

Ak máte záujem o vypracovanie projektu fotovoltickej elektrárne na kľúč, o štúdiu technickej realizovateľnosti,  ekonomickej návratnosti fotovoltickej elektrárne alebo návrhu konštrukčného systému Sunballast tu je kontakt na náš tím:

Naša adresa:

JV Energy s.r.o.
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
Slovenská republika

Fotovoltaická NONSTOP linka

  Ak máte záujem o naše služby, zvoľte si spôsob, ako Vás môžeme kontaktovať. Ozveme sa Vám najneskôr do 3 pracovných dní.

  Ing. Martin Tomáň
  funkcia:  konateľ, obchod – technika
  mobil.: +421 903 562 672
  e-mail:  martin.toman@jvenergy.sk 

  Ondrej Vido
  funkcia:  technika, obchod, SunBallast specialist
  mobil.: +421 902 032 029
  e-mail:  ondrej.vido@jvenergy.sk

  Banka:
  Tatra banka, a.s.
  Adresa:
  Hodžovo námestie 3
  P.O. BOX 42
  850 05 Bratislava 55

  Číslo účtu: 2946052273/ 1100
  SWIFT: TATR SK BX
  IBAN: SK50 1100 0000 0029 4605 2273

  Ďalšie informácie:
  IČO: 47 552 964
  IČ DPH: SK2023981784
  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 94703/B

  O spoločnosti JV Energy s.r.o.

  Spoločnosť JV Energy s.r.o. bola založená v roku 2012, jej zakladatelia dlhoročne pôsobia v oblasti energetiky. Primárne staviame fotovoltaické elektrárne na kľúč, špecializujeme sa na inžiniering, projektovanie, výstavbu a prevádzku fotovoltických elektrární. Kontakt na fotovoltické elektrárne je v hornej časti. Odborným garantom je spoločnosť Power Service INT s.r.o.

  Medzi našich zákazníkov patria priemyselné podniky, skladové areály, retailové obchodné reťazce, vlastníci/prevádzkovatelia administratívnych budov, ako aj fyzické osoby – rodinné domy. Naše projekty sú dlhodobé, spoľahlivé a ekologické. Spoločnosť JV Energy s.r.o. je zapísaná do zoznamu oprávnených zhotoviteľov SIEA v rámci európskeho projektu
  Zelená domácnostiam

  Viac info