Kontakty – staviame fotovoltiku

Ak máte záujem o vypracovanie projektu fotovoltickej elektrárne na kľúč, o štúdiu technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti fotovoltickej elektrárne, tu je kontakt na náš tím zo Staviame fotovoltiku:

Naša adresa:

JV Energy s.r.o.
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
Slovenská republika

Pondelok – Piatok
8:00 až 16:30

Fotovoltaická NONSTOP linka

  Ak máte záujem o naše služby, zvoľte si spôsob, ako Vás môžeme kontaktovať. Ozveme sa Vám najneskôr do 3 pracovných dní.

  Ing. Martin Tomáň
  funkcia:  konateľ, obchod – technika
  mobil.: +421 903 562 672
  e-mail:  martin.toman@jvenergy.sk 

  Miroslav Šebeň
  funkcia:  technika, výroba
  mobil.: +421 915 700 939
  e-mail:  miroslav.seben@jvenergy.sk

  Daniel Žarnovský
  funkcia:  projektové zabezpečenie
  mobil.: +421 905 272302

  Banka:
  Tatra banka, a.s.
  Adresa:
  Hodžovo námestie 3
  P.O. BOX 42
  850 05 Bratislava 55

  Číslo účtu: 2946052273/ 1100
  SWIFT: TATR SK BX
  IBAN: SK50 1100 0000 0029 4605 2273

  Ďalšie informácie:
  IČO: 47 552 964
  IČ DPH: SK2023981784
  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 94703/B

  O spoločnosti JV Energy s.r.o.

  Spoločnosť JV Energy s.r.o. bola založená v roku 2012, jej zakladatelia dlhoročne pôsobia v oblasti energetiky. Primárne staviame fotovoltaické elektrárne na kľúč, špecializujeme sa na inžiniering, projektovanie, výstavbu a prevádzku fotovoltických elektrární. Kontakt na fotovoltické elektrárne je v hornej časti. Odborným garantom je spoločnosť Power Service INT s.r.o.

  Medzi našich zákazníkov patria priemyselné podniky, skladové areály, retailové obchodné reťazce, vlastníci/prevádzkovatelia administratívnych budov, ako aj fyzické osoby – rodinné domy. Naše projekty sú dlhodobé, spoľahlivé a ekologické. Spoločnosť JV Energy s.r.o. je zapísaná do zoznamu oprávnených zhotoviteľov SIEA v rámci európskeho projektu
  Zelená domácnostiam

  Cieľom tohto projektu je poskytovať dotáciu na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Realizátorom projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA):

  podporované zariadenia –  fotovoltické panely
  slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a veterné turbíny
  rodinné a bytové domy sa od roku 2019 môžu znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – Zelená domácnostiam II

  Bohaté skúsenosti

  Náš tím odborníkov sa od roku 2010 venuje budovaniu fotovoltických elektrární a fotovoltických riešení. Svojim zákazníkom, ktorí chcú využívať slnko ako zdroj energie, ponúkame komplexný servis tak, aby čerpali všetky dostupné výhody, ktoré fotovoltická elektráreň (FVE) ponúka:

  • INŽINIERING A VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – vypracujeme pre Vás projekt fotovoltaickej elektrárne podľa Vašich požiadaviek a potrieb s dôrazom na finančnú a technickú efektívnosť. Samozrejmosťou je poradenstvo najvhodnejšieho riešenia.
  • ADMINISTRÁCIA A POVOLENIA – vykomunikujeme všetko potrebné s distribučnými spoločnosťami, vybavíme všetky potrebné doklady a splníme všetky informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona.
  • MONTÁŽ  FVE – zabezpečíme Vám profesionálnu montáž Vašej slnečnej elektrárne našimi odborne spôsobilými pracovníkmi tak, aby Vaša solárna elektráreň fungovala efektívne.
  • DOPLNKOVÉ ČINNOSTI – v prípade potreby zabezpečíme aj komplexné elektromontážne práce, vrátane drobných stavebných prác.
  • FUNKČNÝ TEST A DIAĽKOVÝ MONITORING – Naše služby zahŕňajú aj uvedenie systému do prevádzky, vykonanie funkčných skúšok a monitorovanie systému počas záručnej prevádzky a jeho nastavenie na maximálnu efektívnosť.

  Výhody fotovoltickej elektrárne

  • žiadne dodatočné náklady – dlhá životnosť slnečnej elektrárne. Pri správnom posúdení umiestnenia a správnej inštalácii fotovoltickej elektrárne ide o nízkorizikovú investíciu s istou návratnosťou.
  • podporné programy – výroba elektrickej energie z fotovoltiky je podporovaná európskymi fondami pre podnikateľov aj domácnosti. Príkladom je „Zelená domácnostiam“ alebo operačný program „Zvýšenie energetickej efektívnosti“
  • zabezpečenie proti rastu ceny energie – životnosť solárnej elektrárne je 25 a viac rokov. Pri inštalovaní takejto elektrárne poznáte výšku investície ako aj množstvo energie, ktorá sa vyrobí. Teda viete, aká bude vaša cena elektrickej energie na 1kWh počas životnosti elektrárne.
  • šetrná k životnému prostrediu – slnečná energia nespôsobuje znečistenie a neprodukuje emisie CO2, fotovoltika produkuje jednu z najekologickejších foriem energie.
  • geograficky neohraničená – slnečné žiarenie dopadá všade na Zemi, ale samozrejme s rôznou intenzitou, čo ovplyvňuje množstvo energie vygenerovanej slnečnou elektrárňou
  • zníženie nákladov za elektrinu – možnosť predávať nadbytočnú energiu (podľa platných predpisov)
  • zdieľaná výroba – EÚ pripravuje legislatívu, aby bolo možné spájať sa do komunít výrobcov obnoviteľnej energie, a to bez neodôvodnených podmienok a postupov DS
  • bez hluku, minimálna údržba – fotovoltaické zariadenia neobsahujú významné pohyblivé časti a teda negenerujú žiadny hluk
  • zlepšujúca sa technológia a klesajúce ceny fotovoltických zariadení
  • výnos z investície – investovanie do fotovoltaickej elektrárne zabezpečí vyšší výnos ako štandardné investovanie v banke
  • hodnota nehnuteľnosti – prispieva k rastu hodnoty nehnuteľnosti

   

  Okrem realizácie fotovoltickej elektrárne na kľúč Vám spracujeme štúdiu realizovateľnosti a návratnosti investície. Pomocou výkonného software vieme posúdiť straty zatienením a navrhnúť rozmiestnenie panelov podľa vopred pripravenej vizualizácie. Špecializujeme sa na komplexné projekty výstavby fotovoltických zdrojov elektrickej energie, zabezpečujeme štúdie realizovateľnosti s 3D modelmi a s výpočtom ekonomickej návratnosti investície. V oblasti Obnoviteľných zdrojov energie ponúkame výstavbu fotovoltických elektrární na strechy budov spolu s dodávkami technológie a vybavením potrebných povolení z URSO až po zmluvy s distribučnou spoločnosťou.

  Fotovoltická elektráreň je jednoduchým zdrojom elektrickej energie, pomerne rýchlo a ľahko sa inštaluje a elektrina z nej je lacnejšia ako pri nákupe od dodávateľa elektriny.

  Viac info