Kontakty – staviame fotovoltiku

Ak máte záujem o vypracovanie projektu fotovoltickej elektrárne na kľúč, o štúdiu technickej realizovateľnosti a ekonomickej návratnosti fotovoltickej elektrárne, kontaktujte nás:

Naša adresa:

JV Energy s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava
Slovenská republika

Pondelok – piatok
8:00 až 17:30
(okrem sviatkov)

Fotovoltaická infolinka

  Zvoľte si váš vybraný fotovoltaický projekt a spôsob, ako Vás môžeme kontaktovať.


  Vyberte si, kedy Vás môžeme kontaktovať (povinné):

  Ing. Martin Tomáň
  funkcia:  konateľ, obchod – technika
  mobil.: +421 903 562 672
  tel.: +421 2 2102 8667
  e-mail:  martin.toman@jvenergy.sk 

  Miroslav Šebeň
  funkcia:  technika, výroba
  mobil.: +421 915 700 939
  tel.: +421 2 2102 8667
  e-mail:  miroslav.seben@jvenergy.sk

  Daniel Žarnovský
  funkcia:  projektové zabezpečenie
  mobil.: +421 905 272302
  tel.: +421 2 2102 8664
  e-mail:  daniel.zarnovsky@jvenergy.sk

  Banka:
  Tatra banka, a.s.
  Adresa:
  Hodžovo námestie 3
  P.O. BOX 42
  850 05 Bratislava 55

  Číslo účtu: 2946052273/ 1100
  SWIFT: TATR SK BX
  IBAN: SK50 1100 0000 0029 4605 2273

  Ďalšie informácie:
  IČO: 47 552 964
  IČ DPH: SK2023981784
  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
  Bratislava I, Odd: Sro, vl. č. 94703/B

  O nás

  O spoločnosti JV Energy s.r.o.

  Spoločnosť JV Energy s.r.o. bola založená v roku 2012, jej zakladatelia dlhoročne pôsobia v oblasti energetiky. Primárne staviame fotovoltaické elektrárne na kľúč, špecializujeme sa na inžiniering, projektovanie, výstavbu a prevádzku fotovoltických elektrární.

  Medzi našich zákazníkov patria priemyselné podniky, skladové areály, retailové obchodné reťazce, vlastníci/prevádzkovatelia administratívnych budov, ako aj fyzické osoby – rodinné domy.  Spoločnosť JV Energy s.r.o. je zapísaná do zoznamu zhotoviteľov SIEA v rámci projektu
  Zelená domácnostiam

  Okrem realizácie fotovoltickej elektrárne na kľúč Vám spracujeme štúdiu realizovateľnosti a návratnosti investície. Pomocou výkonného software vieme posúdiť straty zatienením a navrhnúť rozmiestnenie panelov podľa vopred pripravenej vizualizácie. Špecializujeme sa na komplexné projekty výstavby fotovoltických zdrojov elektrickej energie, zabezpečujeme štúdie realizovateľnosti s 3D modelmi a s výpočtom ekonomickej návratnosti investície. V oblasti Obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ponúkame výstavbu fotovoltických elektrární na strechy budov spolu s dodávkami technológie a vybavením potrebných povolení z URSO až po zmluvy s distribučnou spoločnosťou.

  Spoločnosť má zastúpenie svetovo známych výrobcov na fotovoltaické panely, solárne striedače, baterkové/úložné systémy a montážno-konštrukčné systémy.

  Zabezpečuje monitoring fotovoltaických elektrární, vyhodnocovanie funkčnosti systému a jeho nastavenie, aby bola zabezpečená maxinálna efektívnosť systému, ako aj údržbu systému a aktualizáciu softvéru.

  Viac info